Myrullpiken

Et landhandleri som rommer sterke familiebånd. Kjærlighet både til hverandre, og en genuin  kjærlighet ved å se det vakre og store i det lille. Naturen, sanke, skape er drømmer og visjoner som står vårt hjerte nærmest. Å stå sammen som en familie å kunne gjøre det vi elsker er ubeskrivelig betydningsfullt for oss. Et stort tusen takk til deg som velger oss. Du gjør drømmen om Myrullpiken større og virkelig.

Tusen hjertelig takk